โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)


 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้ดำเนินการประกาศไปแล้วนั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<<