โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้ดำเนินการประกาศไปแล้วนั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา