โลโก้เว็บไซต์ คลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

27-29 กรกฏาคม 2560 อาจารย์สิรินพร เกียงเกษร หัวหน้าแผนกวิชาสังคมศาสตร์และคณะ มทร.ล้านนาตาก ร่วมงานคลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2017 (TAK SEZ INVESTMENT FAIR 2017) กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนภายในจังหวัด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาพ : ประดิษฐ ประสมทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา