โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์และช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์และช่างเทคนิค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค

คัดเลือก ในวันพุธที่  7  มิถุนายน  2560

สามารถดาน์วโหลดได้>>> ที่นี้