โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก


            ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<<