โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

29 มีนาคม 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมนำเสนองบประมานโครงการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์

ภาพเพิ่มเติม << คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา