โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้นล่าง เวลา 08.30 - 12.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา