โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมโยธา ตาก คว้ารางวัลแข่งคอนกรีตมวลเบา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.วิศวกรรมโยธา ตาก คว้ารางวัลแข่งคอนกรีตมวลเบา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้ง 10 (10th Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี อ.รุ้งรพี พริ้งจำรัส เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตมวลเบาของ นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ


จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธามา ณ ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา