โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น  ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก