โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น  ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา