โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ส.สุจริตจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ให้การต้อนรับนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 4 ราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา