โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก    เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 742 รายการ  ราคากลางเริ่มประมูล  24,308.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา