โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศํกดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศํกดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (8 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริยา สุภัทรานนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศํกดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา