โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้​ (7 ก.ค.67) เวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ มีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พิธีเริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านในพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล หลังจากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก
เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์คาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียง พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา