โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่   ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา