โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครร้านอาหารและอาหารว่างชั่วคราว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง และบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่ชั่วคราวสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 065-1017609 (คุณทีปกร)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา