โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในพิธีจัดทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในพิธีจัดทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 ก.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในพิธีจัดทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายสุรพล วงษ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรี่ยน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดมณีบรรพตวรวิหาร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา