โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (หอพักนักศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (หอพักนักศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (หอพักนักศึกษา) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา