โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 67 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 67 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 804 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมายเหตุ :
+++ Username & Password : RMUTL ACCOUNT (https://arit.rmutl.ac.th/search_email)
+++ คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to

หากต้องการใช้งาน eduroam
+++ Username : xxxx_xx67@live.rmutl.ac.th (กรอก e-Mail Adress ทุกครั้ง)
+++ Password : RMUTL ACCOUNT 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา