โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 67 : Did you know... RMUTL Account...คืออะไร ? | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 67 : Did you know... RMUTL Account...คืออะไร ?

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e - mail และระบบอื่น ๆ

---------------------------

ตรวจสอบข้อมูล (คลิกที่นี่)

วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL Account

1.เข้าไปที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email
2.เลือกเมนู "ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน"
3.พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
4.ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน
---------------------------

ตัวอย่าง RMUTL Account สำหรับนักศึกษา E-mail : username_me67@live.rmutl.ac.th
Username : username_me67 (ใช้เฉพาะชื่อ e-mail ไม่ต้องระบุ @live.rmutl.ac.th)
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก)
---------------------------

* หมายเหตุ * : 
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถดำเนินการภายในเครือข่ายการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
- นักศึกษาใหม่ รหัส "67 จะได้รับบัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account โดยอัตโนมัติ หากทำการยันยืนตัวตนผ่านระบบทะเบียนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th/) สำเร็จ
- หลังจากเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ทำการเปลี่ยน Password ตามคำแนะนำของระบบทะเบียนกลาง
---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1709


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา