โลโก้เว็บไซต์ ประชุม โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุม โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะ ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันคีนัน เพื่อร่วมประชุมโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนัน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สถานประกอบการ และสถานศึกษาในเครือข่าย 

โดยได้ร่วมประชุม และพูดคุยกับอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม และหลักสูตร ปวส.ช่างจักรกลหนัก พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทาง SIEM for TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการ ด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และเพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM มีความทั่วถึงทุกเขตพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา