โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มทร.ล้านนา ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มทร.ล้านนา ตาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้

          โครงการปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มทร.ล้านนา ตาก  จำนวน  1  รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<คลิก>>>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา