โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา Show & Share ในการสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13  ณ มทร.ตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา Show & Share ในการสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13 ณ มทร.ตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายมงคล สารแปง คณะกรรมการสภานักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน นายจีรพัฒน์ ไชยโยกาศ กรรมการสภานักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก นายพันธวัช ทองสุข กรรมการสภานักศึกษา มทร.ล้านนาน่าน และ นางสาวธัญลักษร์ ปันทะโชติ นายสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นางสาพิชญา ระวังวงค์ นายสุธีร์ กันทะวงค์ นายเรื่องศักดิ์ แก้ว คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ณ โรงแรมพีแกรนด์ และ รัตนะบุรีโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาจากผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
   สำหรับโครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ "กึ่งศตวรรษราชมงคลล้านนา" และ แสดงผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา จาก 9 ราชมงคล กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กิจการนักศึกษา : ความท้ายทายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินงานกิจกานักศึกษา" โดยคณะผู้บริหาร 9 มทร. และการทำ Work shop หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกิจกการนักศึกษา" 

(ภาพ/ข้อมูล : วริศรา ยืนยงกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ /สมาชิกเครือข่ายสื่อสารองค์กร มทร.ล้านนา)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา