โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะหารือกับเจ้าของอาคารเยียนซีไท้ลีกีเตรียมจัดงาน

ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะหารือกับเจ้าของอาคารเยียนซีไท้ลีกีเตรียมจัดงาน "จิบน้ำชา อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า".

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์​  ไชยเมืองชื่น​  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและหัวหน้าโครงการวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ​พร้อมด้วยอาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดรและอาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์   อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางได้เข้าพบนางมุกดา  ท้วมเสน  เจ้าของอาคารเยียนซีไท้ลีกีเพื่อหารือเตรียมการจัดงาน "จิบน้ำชา  อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า" by  ลำปางแฮปปี้โฮะ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้  ณ อาคารเยียนซีไท้ลีกี  กาดกองต้า  จังหวัดลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการลำปางแฮปปี้โฮะหรือโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่าย​ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่​(บพท.)​ ปีงบประมาณ​ 2566

 

ข้อมู/ภาพ  #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์​  ไชยเมืองชื่น​  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา