โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 20 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตำบลไม้งาม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก      จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา