โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์การตลาด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์การตลาด)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 511 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
1. อาจารย์ (วิศวกรรมไฟ้ฟ้า)
2. อาจารย์ (การตลาด)
รับสมัครวันที่ 11 เมษายน-3 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา