โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

18 พ.ค. 59 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้มีการมอบเกียรบัตรและทุนแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครองนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี อีกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการแนะแนวการทำงาน การเปิดรับสมัครจากบริษัท นิวเทค เทคโนโลยี่ จำกัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา