โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงขยายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน AI  และ Robot กับ KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงขยายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน AI  และ Robot กับ KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2041 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Wang Hua President Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่นำคณะผู้บริหาร KUST เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน AI  และ Robot ร่วมกันโดยคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณะรัฐประชาชนจีนที่เดินทางเข้าร่วมการมาลงนามประกอบด้วย 1. Mr. Xu Baoqiang Director of Division of Developing and Planning 2. Mr. Li Zulai Dean of Academy of Science 3. Mr. Zhang Bing Director of Division of International Affairs and Cooperation 4. Ms. Shen Ling Dean of School of International Education 5. Mr. Zhang Minghu Secretary general of International Affairs Committee 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา