โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมแก่ผู้ผลิตกระเทียม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องแปรรูปกระเทียมให้แก่กลุ่มผลิตกระเทียมกลีบบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ อาคารช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวการกองการศึกษาตากคณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษาเป็นตัวแทนส่งมอบ โดยเครื่องแปรรูปกระเทียม ประกอบไปด้วย 3 เครื่องได้แก่ เครื่องตัดก้านกระเทียม เครื่องกระเทาะกระเทียม และเครื่องขัดกลีบกระเทียม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุรนาถ ฉืมภารส อาจารย์พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล ผศ.ประสาท เจาะบำรุง อาจารย์ชาตรี ศรีถาวร และอาจารย์สุทิน สวนพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา