โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 967 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 ธันวาคม 2566  สถาบันจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คุณบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA ในครั้งนี้ 

         พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อให้คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้รับชมและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน 

         โอกาสนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา ยังได้พบปะพูดคุยและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่บุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา