โลโก้เว็บไซต์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นายประวิทย์ บุญมี นางฉันทนา วิชรัตน์ และนายณัฐพล เจริญสุข จากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการติดตามการดำเนินงานโครงการ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา