โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

9 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 4/2559 และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย – เมียนมา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา