โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึง 22 พฤศจิกายน 2566

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้

ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   จำนวน  1  รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<คลิก>>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา