โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจเต็มสุข (บริษัท ส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจเต็มสุข (บริษัท ส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (15 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคุณบุญทริก วัฒนศัพท์ เลขาธิการมูลนิธิเติมใจเต็มสุข (บริษัท ส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด) พร้อมคณะ ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ทุนละ 35,000 บาทต่อปี จำนวน 4 ทุน ดังนี้
1. นายภานุพงศ์ อ้นศรี นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
2. นายตะวัน เขาอิน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาววรวรรณ วรรณสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. นายชาติตระการ ครุธทิน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบคุณพลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ที่เป็นผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณมูลนิธิเติมใจเต็มสุข (บริษัท ส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ต่อไป 

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา