โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออล์ ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออล์ ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย หัวหน้าหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ ในพิธีมอบรางวัล All Teacher Awards "เชิดชูครู ซีพี ออลล์" ประจำปี 2565-2566 ในงานสัมมนาครูต้นแบบและระบบทวิภาคี Education changing the way by Innovation ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มอบรางวัลโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ CP All Student Care ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้มอบรางวัลเชิดชูครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ ที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีเสมอมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา