โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ดึงสถานศึกษาในจีนร่วมตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน พัฒนาการเกษตรยุคใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ดึงสถานศึกษาในจีนร่วมตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน พัฒนาการเกษตรยุคใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ He Xiongkui ในนามของ School of Science of China Agricultural University โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของจีนและไทยในการประยุกต์ใช้และสาธิตการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วยโดรนและเทคโนโลยีทางการเกษตรร ผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมระหว่างประเทศ การวิจัยร่วมกัน และยังมีแนวทางที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการเยี่ยมชมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และการประชุมทางวิชาการในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรวรรณ พัชรประกิติ ผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์ Zeng Aijun, รองศาสตราจารย์ Liu Yajia, Dr. Wang Changling และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก School of Science เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ เข้าร่วมการประชุมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโลกประจำปี 2023 เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างคณะ  โดยหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเรียนรู้จากกันและกัน ร่วมมือและทำงานร่วมกันในอนาคตเพื่อช่วยให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรก้าวไปสู่ระดับใหม่ และมีส่วนช่วยกระชับมิตรภาพและการดำเนินการของจีน-ไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

            โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรวรรณ พัชรประกิติ ผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยอุปกรณ์เภสัชกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ สำนักวิชาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ร่วมหารือในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ได้แนะนำหน่วยงานพื้นฐานและลักษณะการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย  โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก พิษณุโลกและน่าน ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 100 หลักสูตร

 

 

 


คลังรูปภาพ : 7-11-66


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา