โลโก้เว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ มทร.ล้านนา  พร้อมร่วมกันต่อยอดผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนาสู่ภาคธุรกิจ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ มทร.ล้านนา พร้อมร่วมกันต่อยอดผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนาสู่ภาคธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง นายสราวุฒิ สินสำเนา และนายอาคม ศุภางค์เผ่า รองประธานสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ต่อ ยอดจากงานวิจัยโดยนักวิจัยและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ภายใต้ตราสินค้าราชมงคลล้านนา RMUTL และผลิตภัณฑ์ที่คณาจารย์ได้เข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายในงานแสดงสินค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตุฤทธิ์ ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดงาน“FTI CHIANGMAI FAIR” ขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าราชมงคลล้านนา RMUTL ออกสู่สายตาสาธารณะชนให้ได้รับรู้รับทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาด้านธุรกิจและบริการได้ฝึกประสบการณ์ และสิ่งสำคัญคือการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับสภาอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในการยกระดับและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่สภาอุตสาหกรรมจะได้นำองค์ความรู้ในมิติของผู้ประกอบการธุรกิจในการนำพาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อยอดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชมของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน”  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา