โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสทาวีร์ เจิดรังษี และครอบครัว จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและจะได้นำทุนไปมอบให้แก่นักศึกษาไปโอกาสต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา