โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 1 ปิดฉากลงอย่างประทับใจ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอลในท้องถิ่นสู่ระดับที่สูงขึ้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 1 ปิดฉากลงอย่างประทับใจ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอลในท้องถิ่นสู่ระดับที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ก.ย. 66) เวลา 13.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 1 ซึ่งดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคม และวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ผลการแข่งขันในประเภทต่างๆ มีดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย 
    - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

2. รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชาย
    - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มทร.ล้านนา ตาก
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมไก่ปู๊เมีย

3. รุ่นประชาชนหญิง
    - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม มทร.ล้านนา ตาก

การแข่งกีฬา RMUTL Tak Futsal Championship จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และยกระดับนักกีฬาให้ท้องถิ่นให้พัฒนายิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและพัฒนาการเล่นไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปีชาย และรุ่นประชาชนหญิง มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 430 คน 

สามารถชมภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: Facebook RMUTL Tak Futsal Championshipออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา