โลโก้เว็บไซต์ นศ.เครื่องกล มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศและความคิดสร้างสรรค์พร้อมรับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.เครื่องกล มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศและความคิดสร้างสรรค์พร้อมรับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC 2023

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกม Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 18”  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาได้รับ “รางวัลชนะเลิศเกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และ “รางวัลความคิดสร้างสรรรค์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ประกอบด้วยนายสิรพล ศิริพงษ์สาวิน นายวรายุทธ แซ่ลิ้ว และนายสุรัตน์ เกตุแพร นายณัฐกุล จินดา นายเจษฎา ชัยมงคล และนายปฐมภัทร์ แขมคำ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์เอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ แนะอาจารย์อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

     สำหรับการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหลักจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาที่สนใจเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป
(ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : https://www.facebook.com/MechanicalEngineering Rmutlcm)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา