โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 7885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 
โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 

โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม Pre-Talent Mobility ผ่านกลไก ประจำปีงบประมาณ 2566

✅สนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ✅

**หลักเกณฑ์การสนับสนุน**
-สถานประกอบการ มีโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
-สถานประกอบการมีการจดทะเบียน นิติบุคคล (วิสาหกิจชุมชนก็ได้)

-นักวิจัย 1 คน ต่อ 1 โครงการ 1 สถานประกอบการ 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการผ่านคิวอาร์โค้ดแนบท้ายโปสเตอร์การรับสมัคร
หรือลิงค์ดาวน์โหลด https://shorturl.asia/CG9oQ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา