โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มีนาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่่งช่วยให้การติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา