โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาฯประเทศมาเลเชีย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาฯประเทศมาเลเชีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Zainab Binti Ahmad Director Policy Division Department of Community College Educationและ Ms.Nurasyikin Mohd Salleh  from  Ministry  of Higher Education Malaysia ในโอกาสที่เดินทางมาหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมหารือด้วย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา