โลโก้เว็บไซต์ สารคดีข่าว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สารคดีข่าว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สารคดีข่าว " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น้อมนำพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9  สืบสาน รักษา และต่อยอด อย่างยั่งยืน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมจากห้องเรียน สนับสนุนโครงการหลวงห้วยเสี้ยว " เผยแพร่ผ่านรายการเล่าข่าวข้น ทางช่อง TOPNEWS

#TopNews

#rmutl

#เล่าข่าวข้น

#โครงการหลวง

#ปงยั้งม้า หางดง เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา