โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ไฟฟ้า)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565-9 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทรศัพท์ 055-515900 ต่อ 219, 303ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา