โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ครอง อันดับ 3 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ครอง อันดับ 3 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตามที่กองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอยู่ในลำดับที่ 3 ขแงประเทศ

         ประธานรัฐสภาส่งสารแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ ความว่า  “ผมขอแสดงความชื่นชมท่านอธิการบดีและบุคลากรของท่านในการบริหารดำเนินงานกิจการของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะขอแสดงความยินดีชื่นชทกับนักศึกษาของสถาบัน ที่นอกจากมีความรู้แล้ว ยังมีความสำนึกรับผิดชอบอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพลเมืองดีที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป

ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและบุคลากรด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้ “

นายชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา