โลโก้เว็บไซต์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการโอน - ย้าย บุคลากรสายสนับสนุนบริหารภายในหน่วยงานสังกัด มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการโอน - ย้าย บุคลากรสายสนับสนุนบริหารภายในหน่วยงานสังกัด มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 23 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการโอน - ย้าย บุคลากรสายสนับสนุนบริหารภายในหน่วยงานสังกัด มทร.ล้านนา ตาก โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรตาก ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่สังกัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร << คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา