โลโก้เว็บไซต์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 
โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรตาก
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. หากพ้นกำหนดตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสา << คลิ๊ก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา