โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชทานนาม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชทานนาม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (15 กันยายน 2565) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันพระราชทานนามราชมงคล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประกอบพิธี จากนั้นผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่ "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" ในวันที่ 15 กันยายน 2531 ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ซึ่งมีความหมายว่า "สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา" ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวราชมงคลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา