โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความ/คลิปวิดีโอ แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความ/คลิปวิดีโอ แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1928 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2022) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้จัดการประกวดบทความ/วิดีโอคลิป ประเภท Popular Vote เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตบทความแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ทางออนไลน์

 

จึงขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความ/คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันนี้ – 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้

 

ร่วมโหวตบทความ | ร่วมโหวตคลิวิดีโอ

ทั้งนี้ ผลงานบทความและ คลิปวิดีโอ ทุกรายการที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงาน "แนวปฏิบัติที่ดี" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถดูได้ที่ [สรุปผลการส่งผลงาน : กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565]

 


ประกาศผลการโหวต/แชร์ หลังวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

1

 

รายการชื่อบทความ ร่วมส่งประกวดประเภท บทความยอดนิยม (Popular Vote)

 

 

 

2

 

รายการชื่อคลิปวิดีโอ ร่วมส่งประกวดประเภท คลิปวิดีโอยอดนิยม (Popular Vote)

 

 

 

 รายละเอียดโครงการ [ กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 ]

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา