โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรม "สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระปีหลวง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง และเปิดนิทรรศการ "สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตและบริการของมหาวิทยาลัย

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านหัตถศิลป์และแบบชุดไทยพระราชทาน ด้านการเกษตรและชลประทาน และด้านการสาธารณสุข

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตาก ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) โครงการชลประทานตาก สำนักงานประมงจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย โครงการนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชารูปแบบ โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก 

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา