โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้างและจัดสวัสดิการ พนง.มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้างและจัดสวัสดิการ พนง.มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4022 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับอัตราค่าจ้าง และการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่บุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวเปิดโครงการผ่านระบบ Zoom ซึ่งประเด็นสำคัญประกอบด้วยการชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างในส่วนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการจากเดิม 1.5 % เพิ่มเป็น 1.6 % ของเงินเดือน และสายสนับสนุนจากเดิม 1.3 % เพิ่มเป็น 1.4 % ของเงินเดือน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2565) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พาณิช   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากนั้นเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และถาม-ตอนในประเด็นเกี่ยวกับ “การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019” โดยอาจารย์จักรพันธ์ รอดทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา  และรองศาสตราจารย์ ดร.พายัพ เกตุชั่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2565 ในทุกเขตพื้นที่ 
สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.facebook.com/27-06-65)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคคล โทร.053-921444 ต่อ 1217
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา